Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Bilgilendirme


* Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının Amacı
 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizi prim ödemeleri üniversitemizce karşılanmak üzere 30 gün prim ödemesini doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına almak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


* Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerimizde çalıştırılacak olan kısmi zamanlı öğrencilerin çalışmaya başlamadan bir gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerini yaptırmaları gerekmektedir. Birimler tarafından hazırlanan puantaj kayıtları her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışma saatlerini gösterecek şekilde günlük 5 ve haftalık 15 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Öğrenci maaşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin ve sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık primlerinin zamanında ödenebilmesi için birimlerin düzenlemiş olduğu öğrenci puantaj kayıtlarının en geç ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin işten ayrılması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının yapılabilmesi için öğrenci çalıştıran birimlerin, öğrenci işten ayrıldıktan 3 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.


* Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Maaş Ödemeleri
 

Fakülte/yüksekokul/enstitü veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 14’ü mesai saati bitimine kadar sağlık kültür ve spor daire başkanlığı’na gönderirler. Sgk işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda ödemeler hazırlanır ve strateji daire başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olmaktadır.

Çalışan öğrencilerimize ödenecek saat ücreti, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından, 4857 Sayılı İş Kanununun 16 yaşından büyük işçiler için belirlemiş olduğu asgari ücretin saat ücreti ile aynı olarak kararlaştırılmıştır.


* Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışma Koşulları

1-   Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 5 saat, haftada en çok 15 saattir.

2-   Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3-   Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, haftasonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

4-   Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

5-  Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

6-   Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir.(01.07.2023 tarihi itibariyle brüt 88,90 TL)

Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler duyurular kısmındaki birimlere başvuru formu ile başvurabilirler.

 

* İşe Kabul Edilen Öğrencilerden İstenen Belgeler
 

1-      Başvuru Formu (Form 3)

2-      Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-      Bir adet fotoğraf

4-      Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 5)

5-      Çalışacak olanın kendi adına T.C.Ziraat Bankası IBAN numarası

6-      Sağlık provizyon belgesi (e-devlet şifresi ile alınacaktır)

7-      Yeni tarihli öğrenci belgesi (bölüm sekreterliklerinden alınacaktır)

8-      Bölümlerinden disiplin cezası almamaış olduğuna dair belge

9-      Genel Sağlık Sigorta Dilekçesi (GSS Dilekçe-Form 9)

10-    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi

YUKARIDAKİ YAZILI BELGELERDEN HERHANGİ BİRİ EKSİK OLDUĞU TAKDİRDE ÖĞRENCİNİN İŞE GİRİŞ İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILAMAMAKTADIR.