Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel dayanışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

      Personel ve öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını teşvik etmek,boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, üniversite içi ve üniversiteler arası spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek başkanlığımızın sorumluluk alanlarına girmektedir.

      Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine uygun olarak 93 farklı Öğrenci Topluluğu kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir. Öğrenci Toplulukları; öğrencilerin ilgi alanlarına göre serbest zamanlarını değerlendirmeleri, eğlenme alışkanlığı kazanmaları, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri ve bu faaliyetlere öğrencilerin katılımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Farklı bölümlerden öğrenciler  yeni ilgi alanları kazanmak, yeteneklerini ve kişiliklerini sağlıklı bir şekilde geliştirmek, fizik ve moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmak doğrultusunda bir araya gelmişlerdir.

      Bu topluluklar Üniversite içi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekte, diğer üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edilen öğrencilerimiz üniversitemizi temsil etmek üzere bu etkinliklere katılmaktadır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel İzzet Baysal Şükran Günleri ve Bahar Şenliği düzenlenmektedir. Bu günlerde tüm öğrenci toplulukları görev almakta, özveriyle çalışmaktadır. 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016