Mavi salon 355 alt kat ve 159 balkon olmak üzere 514 koltuk kapasitesine sahiptir. Salona ait 9 adet sanatçı hazırlık odası bulunmaktadır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016