İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılarak Üniversitemize armağan edilen İzzet Baysal Kültür Merkezi'nde; 514 kişi kapasiteli Mavi Salon, 208 kişi kapasiteli Pembe Salon, Sergi Salonu, Bale ve Halk Dansları Salonu bulunmaktadır.Salonlarda Konferans, Panel, Seminer, Toplantı, Sempozyum, Söyleşi, Tören, Tiyatro, Dinleti , Sergi, Gösteri, Konser, Ders ve Film gösterimi gibi etkinlikler yapılmaktadır. Binanın birinci katında bulunan bir bölüm Rektörlük yönetim kurulu kararı ile (21.10.2010 tarih ve 201/359) İzzet Baysal Müzesi ve Kütüphanesi için düzenleme yapılmak üzere Vakfa tahsis edilmiştir.

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016