-->

Araç Tanıtım Pulu

01 Aralık 2020

ARAÇ TANITIM PULU İLE İLGİLİ ESASLAR

1-  Araç Tanıtım Pulu Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine verilmektedir.

2-  Öğrenci başvurularında; kişinin kendisine, eşine veya anne / babasına ait araçlara Araç Tanıtım Pulu verilmektedir.

3-  Araç Tanıtım Pulu almak isteyen personelin araç ruhsat fotokopisi (Araç Tescil Belgesi) ve  personel kimliği fotokopisi ile başvurması gerekmektedir.

4-  Araç Tanıtım Pulu almak isteyen öğrencinin araç ruhsat fotokopisi (Araç Tescil Belgesi), öğrenci kimliği fotokopisi (kimliğinde 2020-2021 öğretim yılı bandrolü

olmayan öğrencilerden öğrenci belgesi istenecektir) ve araç kendisine ait değil ise ehliyet veya nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurması gerekmektedir.

5-  Araç Tanıtım Pulu aracın ön siper camı sol üst köşesine içten yapıştırılır. Seyyar kullanılması ve beyan edilen araç dışında başka araçlarda taşınması kesinlikle

yasaktır.

6-  Üniversitemiz ile herhangi bir nedenle ilişiği kesilen veya aracı el değiştiren personelin ve öğrencilerin Araç Tanıtım Pulunu araçtan kaldırmaları gerekmektedir.

      Araç Tanıtım Pulu istekleri, Kültür Merkezi binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 213 no.lu ofisten  karşılanmaktadır. Pul ücreti 10 TL dir.

      Araç Tanıtım Pulu istek formu için tıklayınız.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top