Sıkça Sorulan Sorular

Kısmi Zamanlı Çalışma

 • Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım?

Her eğitim öğretim yılı güz dönemi başında https://sksdb.ibu.edu.tr/ogrenci/kismi-zamanli-calisma web sayfasında kısmi zamanlı öğrenci iş ilanı yayınlanmaya başlar. İş ilanında hangi birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, birimlerin kısmi zamanlı öğrencilerde aradıkları şartlar, öğrencilerin görev alacakları işler hakkında bilgi verilir. Öğrenci çalışmak istediği birime başvurur. Başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam eder. Kasım ayı başında birimler bünyelerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrencileri belirler.

 • Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için öğrencinin sksdb.ibu.edu.tr  web sayfasındaki Formlar/Form 3  Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu ‘nu doldurması yeterlidir.

 • Kısmi zamanlı çalışmaya hak kazanan öğrenci öğrenim süresi boyunca çalışmaya devam edebilir mi?

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencinin her yıl yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir. Öğrencinin her eğitim öğretim yılı için ve yaz dönemi için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir.

 • Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar nelerdir?

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar BAİBÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 7. Maddesine göre belirlenmektedir.

 • Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler nasıl seçilmektedir?

Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler BAİBÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 8. Maddesine göre seçilmektedir. 

 • Yeni eğitim öğretim yılında kısmi zamanlı çalışma programı ne zaman başlar ve ne zaman son bulur?

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı seçilen öğrencilerin Rektör tarafından onaylanması ile güz döneminde başlar ve bahar dönemi sonunda sona erer.

 • Kısmi zamanlı çalışan öğrencilere ne gibi görevler verilir?

Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilere iş gücü ihtiyacına göre büro işleri, kütüphane düzenlemesi vb. işler verilir.

 • Bir(1) saatlik net çalışma ücreti kaç TL’dir?

Çalışma ücreti BAİBÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin ÜCRET VE ÖDEME ESASLARI başlıklı 11. Maddesinin c fıkrasına göre belirlenir.

 • Okulların kapalı olduğu yaz aylarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Birimin talebi ve Rektörlükten onay alınması durumunda yaz aylarında kısmi zamanlı çalışma gerçekleşir.

 • Yarıyıl tatili esnasında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Birimin talebi ile çalışabilirsiniz.

 • Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ne zaman ödenir?

Öğrenci kısmi zamanlı olarak çalıştığı saat toplamı kadar ücret alır. Bu ücret her ayın 25’inde ödenir.

 • Kısmi zamanlı olarak çalışırken adıma ne tür prim yatırılıyor?

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden annesi, babası veya evli ise eşi tarafından sağlık güvencesi olanlar için ilgili mevzuat gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primi; hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ve 25 yaşını dolduran erkek öğrenciler için ise Genel Sağlık Sigortası primi üniversitemiz tarafından ödenir. Kısmi zamanlı çalışma amacıyla seçilen öğrencilerimizden hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimiz ve 25 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerimiz ilgili SGK kuruluşuna giderek istenen belgeleri tarafımıza getirir.

 • Yeşil Kartım var kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladığım zaman kartım iptal olur mu?

Hayır. Yeşil kartınız olduğu için adınıza sadece iş kazası ve meslek hastalıkları primi yatırılır.

 • Anne veya babadan sağlık güvencem var. Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazandığım için SGK işe giriş bildirgem düzenlendiğinde sağlık güvencem açısından annemin veya babamın üzerinden düşer miyim?

Hayır. Anne, baba üzerinden faydalandığınız sağlık güvenceniz aynen devam eder. Adınıza sadece iş kazası ve meslek hastalıkları pirimi yatırılır.

 • Sağlık güvencesi olmayan bir öğrenciyim hastaneye gittiğimde muayenemin yapılması için benden neden para istendi?

Öğrencinin ücretsiz muayene olabilmesi için 30 günlük bir primin adına yatırılmış olması gerekmektedir.

 • Çalıştığım dönem için puantaja imza atmayı unuttum ücretim yatırılır mı?

Öğrencinin çalıştığı saat ücretini hak edebilmesi için çalışma saatlerini gösteren puantaja imza atması gerekmektedir. Atmaması durumunda ödeme yapılmaz.

 • Kısmi zamanlı olarak çalışmak istiyorum bunun için iki ya da daha fazla birime başvurabilir miyim?

Kısmi zamanlı başvurusunda bulunan her öğrenci sadece tek bir birim için başvuruda bulunabilir. Birden çok başvurusu tespit edilen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

Kültürel Geziler

 • Kültür Gezisi için ne zaman, nereye başvuru yapmalıyım?

Kültür gezisi düzenleyecek birimin (Öğrenci Topluluğu, Fakülte, Yüksekokul, MYO) ; planlanan gezi tarihinden 15 gün önce -yazılı olarak- Rektörlük idari binada bulunan evrak kayıt ofisi üzerinden Başkanlığımıza bildirimde bulunması gerekmektedir.

 • Teknik Gezi için nereye başvuru yapmalıyım?

Teknik ve Ders kapsamlı geziler için Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları tarafından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına müracaat edilmelidir.  

 • Akademik yıl içerisinde birimler kaç tane kültür gezisi düzenleyebilir?

Bütçe olanakları doğrultusunda, Rektörlüğün uygun gördüğü kültürel gezilere izin verilir.

 • Kültür Gezisi Başvurusu için nasıl bir yol izlenir?

Gezi talebinde bulunan personel veya öğrenci başvurularını Fakültelerde Dekanlığa, Yüksekokullarda, Meslek Yüksekokullarında ve Enstitülerde ise Müdürlüğe yapar. Başvuru Dekanlık/Müdürlük tarafından Başkanlığımıza ÜBYS üzerinden iletilir. Öğrenci toplulukları ise akademik danışman ve topluluk başkanı imzalı dilekçeyi Rektörlük idari binada bulunan evrak kayıt ofisi üzerinden Başkanlığımıza bildirir. Talepler Başkanlığımız tarafından incelenerek, İdari Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı araç durumu, şoför durumu ve bütçenin uygunluğuna bakılarak karşılanır.

 • Gezi için (Öğrenci Topluluğu, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) başvuru dilekçesi ekinde istenilen belgeler nelerdir?

Geziye katılacak öğrencilerin listesi eklenmelidir.

Öğrenci Toplulukları

 • Öğrenci topluluğu kurmak için en az kaç üye gereklidir?

En az 20 kurucu üye olması gerekir.

 • Topluluk başkanı başka bir topluluğa başkan olabilir mi?

Bir topluluğun yönetim kurulunda yer alan öğrenci başka bir topluluğun yönetim kurulunda yer alamaz ama topluluğa üye olabilir ve etkinliklerde yer alabilir.

 • Bir öğretim elemanı birden fazla öğrenci topluluğuna danışman olabilir mi?

Evet olabilir.

 • Öğrenci topluluğuna kimler üye olabilir?

Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler üye olabilir.

 • Öğrenci toplulukları ile ilgili nereden bilgi alabilirim?

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Ofisi ile https://www.sksdb.ibu.edu.tr/ogrenci/ogrenci-topluluklari/ogrenci-topluluklari-kurulus-ve-isleyis-yonergesi  web adresinden bilgi alabilirsiniz.

 • Üniversitemizde hangi öğrenci toplulukları bulunmaktadır?

sksdb.ibu.edu.tr web adresinden Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarına ulaşabilirsiniz.

 • Öğrenci toplulukları faaliyet izin müracaatını nasıl yapar?

Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı ve öğrenci topluluğu başkan veya başkan yardımcısının müşterek yazılı müracaatı ile yapar.

Sağlık Merkezi (MEDİKO)

 • Sağlık Merkezinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Sağlık Merkezinden öğrencilerimiz, personelimiz ve personelimizin birinci derece yakınları (eş, çocuk, anne, baba) faydalanabilir. Hizmet almak için TC. kimlik numarası yeterlidir.

 • Sağlık Merkezinde hangi sağlık hizmetleri verilmektedir?

Sağlık Merkezinde;

* Herhangi bir rahatsızlığı olan tüm hastalarımızın muayene, reçete yazma ve rapor verme hizmetleri sağlanmaktadır,

* Acil durumu olan hastalara acil muayene, pansuman, enjeksiyon vb. hizmetler verilmektedir,

* Psikolojik sorunları olan hastalarımıza psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri sunulmaktadır,

* Laboratuvarımızda rutin biyokimya, tam kan sayımı, kan grubu, romatizmal testler, tam idrar testi ve gaita testleri yapılmaktadır.

Salonlar

 • Salon talebi için ne zaman, nereye başvuru yapmalıyım?

Salon talebi, ilgili birim (Öğrenci Topluluğu, Fakülte,Yüksekokul, MYO) tarafından, planlanan etkinlik tarihinin 15 gün öncesinden -yazılı olarak- Rektörlük idari binada bulunan evrak kayıt ofisi üzerinden veya ÜBYS üzerinden Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

 • Salonlar kaç kişilik olup, teknik ekipmanlarında neler mevcuttur?

https://sksdb.ibu.edu.tr/birimlerimiz/kultur-hizmetleri/kultur-merkezi/kultur-merkezi

https://sksdb.ibu.edu.tr/birimlerimiz/kultur-hizmetleri/merkezler/kongre-merkezi  web adreslerinden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

 • Salon müracaat ve kullanım usulleri nelerdir?

- Kamu Kurumları, Okullar (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, MYO), Üniversitemiz Birimleri, Öğrenci Toplulukları, Kamu yararına çalışan resmi statüdeki Kızılay ve benzeri kuruluşlar ücretsiz faaliyetleri için bedelsiz olarak salonlarımızdan yararlanır.

- Üniversitemiz birimleri hariç Kamu, özel kuruluş, öğrenci topluluğu ve benzeri her türlü kuruluşun ücretli yapacağı etkinlikler Üniversitemiz Yönetim Kurulunun her yıl belirleyeceği ücret üzerinden ücretlendirilir.

- Kullanım önceliği sıralaması Üniversitemiz, Kamu Kurumları ve özel kuruluşlarda müracaat önceliği (ilk müracaat) dikkate alınarak yapılır.

Sosyal Tesis

 • Üniversitenizde konaklama imkanı var mı?

Üniversitemiz Gölköy kampüsünde Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli olarak hizmet veren tesisimiz vardır.

 • Sosyal Tesisin olanakları nelerdir?

Odalarda 24 saat sıcak su, tv ve internet hizmeti bulunmaktadır.

 • İnternet hizmeti nasıl sağlanmaktadır?

Üniversitemiz personeli ve öğrencileri e-posta hesapları ve parolaları ile internete erişim sağlarken, misafirlerimiz ise  baibu-wifi ağından "misafir olarak giriş yap" seçeneğini kullanarak cep telefonlarına SMS olarak alacakları parola ile bu hizmete erişebilmektedir.

 • Sosyal Tesisin kapasitesi ne kadardır?

3 adet özel, 54 adet de standart olmak üzere toplam 57 odası bulunan tesisimizin toplam yatak kapasitesi 114 kişiliktir.

 • Sosyal Tesiste konaklayabilmek için ne yapmam gerekir?

Sosyal tesiste konaklayabilmek için  https://sosyaltesis.ibu.edu.tr/  web adresinden rezervasyon formunu doldurarak rezervasyon yaptırmak gerekir.

 • Sosyal Tesiste konaklama ücreti ne kadar?

Konaklama ücretine  https://sosyaltesis.ibu.edu.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Sosyal Tesis ile nasıl iletişime geçebilirim?

Telefon : 0 374 253 40 20 (Dış Hat) -  0 374 254 10 00 / 2550 (Dahili)

Email     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ayrıca  sksdb.ibu.edu.tr  adresinden de ulaşabilirsiniz.

Spor

 • Üniversitede hangi spor tesisleri bulunmaktadır?

Spor tesislerimize sksdb.ibu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Spor Tesislerinden nasıl faydalanabilirim?

Yüzme  havuzu ve fitness salonundan seanslık (1 saatlik) olarak veya abonelik yaptırarak, spor salonlarından ise Fakültenize/Yükseokulunuza/Meslek Yüksekokulunuza tahsis edilmiş olan saatlerde faydalanabilirsiniz.

 • Yüzme havuzu ve fitness salonunun kullanım koşulları nelerdir?

Yüzme havuzu ve fitness salonunun kullanım koşulları ile ilgili detaylı bilgileri;
http://www.ibu.edu.tr/yuzme-havuzu  ve http://www.ibu.edu.tr/fitness-salonu adreslerinden öğrenebilirsiniz.

 • Daha önce lisanslı sporcuydum hangi spor faaliyetlerine katılabilirim?

Lisanslı olduğunuz branşta fakülte takımına ve üniversite takımına girerek üniversite içi Fakülte/Yüksekokullar arası müsabakalara ve üniversitelerarası müsabakalara katılabilirsiniz.

 • Üniversitelerarası spor müsabakalarına nasıl katılabilirim?

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen Üniversitelerarası spor müsabakalarına, BAİBÜ öğrencileri her yıl bireysel ya da takım olarak katılım sağlamışlardır. Üniversite adına herhangi bir takımda yer almak için öncelikle BAİBÜ öğrencisi olmak gerekmektedir. İstenilen branştaki takımda yer almak için bir akademik danışman eşliğinde katılmak istenen spor dalının resmi yazısı ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından bağlı bulunan eğitim öğretim yılına göre spor müsabaka isimleri açıklanan yazı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına gönderilir, dekanlık spor branşlarının başında bulunacak kişilerle branş seçimi yapıp Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. .Seçilen branşlar TÜSF’nin extranet sayfasından işaretlenir. Sonrasında istenilen belgeler Spor Şube Müdürlüğüne ulaştırılarak gerekli işlemler başlatılmaktadır. Müsabakalara katılan öğrencilerin sporcu lisansları ile ulaşım, konaklama, yemek, spor malzemesi gibi ihtiyaçları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

 • Herhangi bir spor branşında lisans çıkartmak için gerekli belgeler nelerdir, lisans çıkartmak ücretli midir?

Gerekli belgeler:

- BAİBÜ Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan alınan güncel tarihli, kaşeli, imzalı öğrenci belgesi,

- BAİBÜ öğrenci numarası,

- BAİBÜ tarafından öğrenciye verilen e-mail adresi,

- T.C. kimlik fotokopisi,

- Vesikalık fotoğraf,

- Sağlık Raporu.

* Lisans çıkartmak ücretlidir. Ücreti Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Lisanslar her yıl yenilenir / vizesi yapılır.

 • BAİBÜ öğrencisi, üniversite adına birden fazla spor branşlarında müsabakalara katılabilir mi?

Üniversite adına müsabakalara katılacak öğrenci, hangi branşta takımda olacak ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğüne gelen evraklardaki listede ismi ve gerekli belgeleri mevcutsa ayrıca o spor branşının katılım talebi oluşturulmuşsa, tarafımıza teslim edildikten sonra Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanlığının internet sayfasından yeni branşı güncellenerek ve takım listesine bilgileri eklenerek katılım sağlayabilir.

 • BAİBÜ son yıllarda hangi spor müsabakalarına katılmıştır?

BAİBÜ öğrencileri; Futbol, Korumalı Futbol, Futsal(Salon Futbolu), Kayak Alp Disiplini, Muay-Thai, Tenis, Voleybol, Badminton, Kros, Masa Tenisi, Satranç, Hentbol, Judo, Taekwondo, Basketbol, Güreş, Bilek Güreşi, Hokey, Atletizm, Wus-Hu, Cimnastik, Karate, Okçuluk, Bisiklet, Yüzme branşlarında yarışmalara katılmıştır.

Stant ve Afiş

 • Stant ve Afiş müracaat ve uygulama usulleri nelerdir?

* Stant ve Afiş için müracaatlar Kamu Kurumları, Üniversite Birimleri, Özel Kuruluşlar ve Öğrenci Toplulukları tarafından yapılmaktadır. Bireysel müracaatlar kabul edilmemektedir.

* Özel kuruluşların, personel, öğrenci ve eğitime yönelik yapacağı çalışma, tanıtım ve faaliyetlerinin afiş ve stant talepleri değerlendirilmekte ve karşılanmaktadır.

* Stant süreleri Aktivite Merkezi ve diğer birimlere stant açılan her alan için 2 günü aşamaz.

* Öğrenci Topluluğu müracaatları, akademik danışman ve topluluk başkanının imzalı müracaatı ve afiş-stant müracaat formu ile yapılacaktır.

* Kamu Kurumları ve Üniversitemiz Birimleri stant ve afiş taleplerini Rektörlüğümüze resmi yazı ile yapacaktır.

* Özel Kuruluşlar stant-afiş taleplerinde Üniversitemiz Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen ücreti ödeyeceklerdir. Müracaatlarını yazılı olarak ekleri ile yapacaklardır.

* Vakıf ve Dernekler resmi olarak tasdik yapılıp sorumlu ve bağlı olduğu Valilik (Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) biriminden alacağı izin ve ruhsat yazıları ile müracaat edecektir.

* Özel Eğitim Kurumları Milli Eğitim Müdürlüğünden alacakları güncel izin ruhsat yazıları ile müracaat edecektir.

* Tüm özel kuruluşlar müracaatlarında aşağıdaki belgeleri sunacaktır:

- İş yeri açılış ruhsatını, çalışma izinlerini (Belediye ve Valilik bağlı birimlerinden alınanlar)

- Güncel vergi levhaları ve kayıtlarını,

- Bağlı bulundukları oda ve meslek odası kayıtlarını sunmak zorundadır.

Yemek Hizmeti

 • Yemek hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

Üniversitemiz tarafından verilecek olan kimlik kartlarına ( Öğrenci / Personel)  para yükleyip, kartınızı yemekhanelerde bulunan harcama cihazlarında okutarak belirlenen ücret karşılığında yemek hizmetinden yararlanabilirsiniz.

 • Yemekhane açılış ve kapanış saatleri kaçtır?

Üniversitemiz öğrenci ve personeli için öğlen yemeği 12.00-13.00 saatleri arasında, ikinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği 14.30-17.00 saatleri arasında verilmektedir.

 • Kimlik kartıma para yüklemeyi nasıl yapabilirim?

İnternet bankacılığı ile EFT veya havale yoluyla,  https://yukle.al/  internet adresinden,  Halk Bankası ATM’leri veya tüm yemekhane girişlerinde bulunan para yükleme cihazlarından(Kiosk) yükleme yapılabilir.

 • Yemek hizmeti nasıl veriliyor?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleyi kazanan yükleniciler eliyle Kontrol Komisyonu ve Gıda Mühendisleri denetiminde yemek hizmeti verilmektedir.

 • Yemeklerde kullanılan malzemeler ve üretilen yemekler belirli bir denetimden geçiyor mu?

Yemeklerde kullanılan tüm malzemeler ve üretilen yemekler Kontrol Komisyonu ve Gıda Mühendisleri tarafından denetlenmektedir.

 • Yemek üretimi nerede yapılıyor?

Yemek üretimi Üniversitemizin Gölköy yerleşkesinde bulunan merkez yemekhane mutfağında yapılmaktadır. Üretilen yemekler merkez ve ilçelerde bulunan tüm yemek salonlarında servis edilmektedir.

 • Bir gün önce pişen yemekten artan herhangi bir malzeme ertesi gün yemeğinde kullanılıyor mu?

Her yemeğin malzemesi taze olarak alınmakta ve ertesi güne özel yapılmaktadır. Mutfak ve yemekhanelerimizde yemek ihalesi şartnamesinde belirtilen nitelikte birinci sınıf malzemeler kullanılmaktadır.

 • Yemek menüleri nasıl hazırlanır?

Menülerimiz yetişkin bir insanın günlük alması gereken kalori miktarı göz önünde bulundurularak Gıda Mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

 • Yemek ücretleri ne kadar ?

Yemek ücretlerine https://sksdb.ibu.edu.tr/birimlerimiz/beslenme/beslenme-hizmetleri  web adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Üniversitemizde nerelerde hangi öğünlerde yemek hizmeti verilmektedir?

- Merkez Yemekhane  (Öğlen ve II.Öğretim için Akşam Yemeği      
- DişHekimliği Fakültesi Yemekhanesi  (Öğlen Yemeği)
- Bolu Meslek Yüksekokulu  (Öğlen ve II.Öğretim için Akşam Yemeği)
- Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  (Öğlen Yemeği)
- Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu  (Öğlen yemeği)
- Gerede Meslek Yüksekokulu  (Öğlen ve  II.Öğretim için Akşam Yemeği)
- Mengen Meslek Yüksekokulu  (Öğlen ve II.Öğretim için Akşam Yemeği)
- Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu  (Öğlen Yemeği)
- Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu  (Öğlen Yemeği)

 • Yemekhanelerinin hepsinden faydalanabiliyor muyuz?

Öğrenci ve personel kimlik kartınızla tüm yemekhanelerimizden faydalanabilirsiniz.

 • Yemekhanelerde ücretlendirme nasıl yapılmaktadır?

Yemekhanelerimizde turnike sistemi ve mobil harcama cihazları bulunmaktadır. Turnikelere veya mobil harcama cihazlarına kartınızı okuttuğunuzda,  kartınızda bulunan bakiyeden tanımlanmış olduğunuz ücret grubu için geçerli olan tutar düşülerek ücretlendirme yapılır.

 • Yemek hizmetinden günde kaç defa faydalanabilirim?

Her öğrenci ve personel günde 1 defa öğrenci ve tanımlanan personel ücreti üzerinden yemek hizmetinden faydalanabilir. Aynı gün içersinde 1’den fazla yemek hizmetinden faydalanıldığında misafir ücretinden ücretlendirme yapılır.

 • Yemek menülerini nereden takip edebilirim?

Menülerimizi  http://ibu.edu.tr/yemek-listesi  web adresinden takip edebilirsiniz.

 • Yemek hizmeti ile ilgili öneri, istek ve şikâyetlerimizi nereye iletebiliriz?

Öneri, istek ve şikayetlerinizi yemekhanelerde bulunan öneri istek ve şikayet kutusuna veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 374 254 10 00’dan 1038-1044-1055 no.lu dahili telefonlara yapabilirsiniz.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
 • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top