Başkanlık

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Bayram KAYA

 Daire Başkanı

 0 374 254 10 00 /  4565

 bayramkayaibu.edu.tr

 

 

Daire Başkanı

 

 

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Görsen ŞAHİNOĞLU

 Bilgisayar İşletmeni

 0 374 254 10 00 /  4565

 sahinoglu_gibu.edu.tr

 Başkanlık Sekreteri

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Şule KIRCALI

 Büro Personeli

 0 374 254 10 00 /  4565

 sule.kircaliibu.edu.tr

Başkanlık Sekreteri 

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 İbrahim ÖZCAN

 Şube Müdürü

 0 374 254 10 00 / 6357

 ibrahimozcanibu.edu.tr

Bütçe, Satınalma,

Kısmi Zamanlı Öğrenci,

Kiralama İhaleleri,

Personel İşleri

 

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Mükerreme ALTINDAŞ

 Şube Müdürü

 0 374 254 10 00 / 6338

 altindas_mibu.edu.tr

Beslenme Hizmetleri,

WEB Sayfası Hizmetleri

 

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Fatma BEKCİ

 Şube Müdürü

 0 374 254 10 00 / 6314

 turhan_fibu.edu.tr

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (Taşınır İş ve İşlemleri)

Sosyal Tesis

Faaliyet Raporları,Stratejik Plan

Sivil Savunma Hizmetleri

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Fatih KESER

 Şube Müdürü

 0 374 254 10 00 / 6328

 fatih.keseribu.edu.tr

Kültür İşleri,

Sağlık Hizmetleri(MEDİKO)

Spor Faaliyetleri

 

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Mehmet ASLANKABAKLI

 Şef

 0 374 254 10 00 / 6320

 aslankabakli_mibu.edu.tr

 

Taşınır Kayıt İşlemleri

 

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Nurşen DEMİR

 Şef

 0 374 254 10 00 / 6345

 arslan_nibu.edu.tr

 Taşınır Kayıt İşlemleri

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Nurşen ANUT

 Bilgisayar işletmeni

 0 374 254 10 00 / 6322

 anut_nibu.edu.tr

 Satınalma/Doğrudan Temin

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Fatma DEMİRCİ

 Bilgisayar İşletmeni

 0 374 254 10 00 / 6316

 demirci_fibu.edu.tr

 Spor Hizmetleri

 İşçi ve Sözleşmeli Personel İşlemleri

Yolluk Ödemeleri (Spor)

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Mürüvvet ÇETİNKAYA

 Bilgisayar İşletmeni

 0 374 254 10 00 / 6315

 cetinkaya_m1ibu.edu.tr

Kültür Hizmetleri

Öğrenci Toplulukları

Yolluk Ödemeleri (Kültür)

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Ahmet DEMİR

 Bilgisayar İşletmeni

 0 374 254 10 00 / 6325

 demir_aibu.edu.tr

 Satınalma/İhale

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Ayhan YORKUN

 Tekniker

 0 374 254 10 00 / 7352

 yorkun_aibu.edu.tr

 Akıllı Kart Sistemi Teknik

Bakım-Onarım

Öğrenci Çıkış İşlemleri

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Gülşen PARLAK ÇİLESİZ

 Şef

 0 374 254 10 00 / 6311

 gulsen.cilesizibu.edu.tr

 Bütçe İşlemleri

 Staj Öğrencileri

 Kısmi Zamanlı Öğrenciler

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Aykut ALAOĞLU

 Şef

 0 374 254 10 00 / 6319

 alaoglu_aibu.edu.tr

 Akıllı Kart Sistemi ve İşlemleri

Başkanlık Web Sayfası

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Salim KAYA

 Bilgisayar İşletmeni

 0 374 254 10 00 / 6313

 salim_kayaibu.edu.tr

 

Bütçe İşlemleri

 Staj Öğrencileri

 Kısmi Zamanlı Öğrenciler

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Hacer ARAS

 Bilgisayar İşletmeni

 0 374 254 10 00 / 6324

 hacerarasibu.edu.tr

 Satınalma/Doğrudan Temin

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Ömür ÖZOK

 Bilgisayar işletmeni

 0 374 254 10 00 / 6318

 omurozokibu.edu.tr

 

Kültür Hizmetleri

Öğrenci Toplulukları

Faaliyet Raporları

 Ad Soyad

 Ünvan

 Telefon

 Email

 Kenan KESENÖZ

 Memur

 0 374 254 10 00 / 6312

 kenan.kesenozibu.edu.tr

Satınalma/İhale 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top