Misyon-Vizyon

Misyon

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlığını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

 

Vizyon

Kendisine verilen tüm hizmet alanlarında, öğrenci ve çalışana yönelik kaynaklarını verimli ve etkili kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış öncü bir başkanlık olmaktır.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top