İş Akış Şemaları

BÜTÇE, SATINALMA, KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Satınalma

* Doğrudan Temin İşlemleri

* İhale İşlemleri (Mal Alımı)

* İhale İşlemleri (Hizmet Alımı)

Personel Özlük

* Sözleşmeli Personel Maaş Ödeme İşlemleri

* İşçi Maaş Ödeme İşlemleri

* İşçi İlave Tediye ve İkramiye Ödeme İşlemleri

* İşçi Giyecek Yardımı Ödeme İşlemleri

Kısmi Zamanlı Öğrenci

* Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru İşlemleri

* Kısmi Zamanlı Öğrenci Ücret Ödeme İşlemleri

Bütçe

* Katkı Payı İade İşlemleri

* Ödenek Talep İşlemleri

* Özel Ödenek (Öz Gelir) Kayıt İşlemleri

* Staj Yapan Öğrencilerin SGK Primi Ödeme İşlemleri

* Yurt Ücreti ve Yurt Depozito Ücreti İade İşlemleri

 

KÜLTÜR, SPOR, MEDİKO, ARŞİV VE KİRALAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci Toplulukları

* Topluluk Kuruluş İşlemleri

* Topluluk Güncelleme İşlemleri

* Topluluk Etkinlik İşlemleri

* Toplulukların Faaliyetinin Sonlandırılması İşlemleri

* Topluluklar Tarafından Salonların Kullanım İşlemleri

Kültür Faaliyetleri

* Üniversite İçi Kültür Faaliyeti İşlemleri

* Üniversite Dışı Kültür Faaliyeti İşlemleri

* Kültür Faaliyeti Ön Ödeme İşlemleri

* Kültür Faaliyeti Yolluk-Yevmiye-Konaklama Ücreti Ödeme İşlemleri

Spor Faaliyetleri

* Üniversite İçi Spor Etkinlikleri

* Üniversiteler Arası Spor Etkinlikleri

* Spor Faaliyetleri Yolluk, Konaklama ve Avans Ödemesi

Kiralama İhaleleri

* Otomat Kiralama İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

* Sağlık Merkezi (MEDİKO) Tedavi İşlemleri

Taşınır İşlemleri

* Satınalma Suretiyle Taşınır Giriş İşlemleri

* Tüketim Suretiyle Taşınır Çıkış İşlemleri

* Devir Suretiyle Taşınır Çıkış İşlemleri

* Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemleri

* İhtiyaç Tespiti ve Tedarik İşlemleri

* Hurdaya Ayırma ve Taşınırların İmha Edilmesi Nedeniyle Çıkış İşlemleri

* Taşınır Sayım İşlemleri

* Taşınır Yıl Sonu İşlemleri

 

BESLENME, SOSYAL TESİS, SİVİL SAVUNMA VE WEB İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Beslenme Hizmetleri

* Yemekhane ve Mutfak Kontrol İşlemleri

Sosyal Tesis

* Sosyal Tesis Görevli ve Konuk İşlemleri

Sivil Savunma

* Sivil Savunma İşlemleri

 

SEKRETERLİK

* Kurum İçi Gelen Evrak İşlemleri

* Kurum İçi Giden Evrak İşlemleri

* Kurum Dışı Gelen Evrak İşlemleri

* Kurum Dışı Giden Evrak İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top