İş Akış Süreçleri

BÜTÇE, SATINALMA, KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe

* Özel Ödenek (Öz Gelir) Kayıt İşlemleri

* Ödenek Talep İşlemleri

* Katkı Payı İade İşlemleri

* Staj Yapan Öğrencilerin SGK Primi Ödeme İşlemleri

Satınalma

* Doğrudan Temin İşlemleri

* İhale -Hizmet Alımı- İşlemleri

* İhale -Mal Alımı- İşlemleri

Kısmi Zamanlı Öğrenci

* Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru İşlemleri

* Kısmi Zamanlı Öğrenci Ücret Ödeme İşlemleri

Personel Özlük

* İşçi Maaş Ödeme İşlemleri

* İşçi İlave Tediye ve İkramiye Ödeme İşlemleri

* İşçi Giyecek Yardımı Ödeme İşlemleri

* Sözleşmeli Personel Maaş Ödeme İşlemleri

 

KÜLTÜR, SPOR, MEDİKO, ARŞİV VE KİRALAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci Toplulukları

* Topluluk Kuruluş İşlemleri

* Mevcut Toplulukların Yapması Gereken İşlemler

* Topluluk Etkinlik İş Akış Süreci

* Toplulukların Faaliyetinin Sonlandırılması İşlemleri

* Topluluklar Tarafından Salonların Kullanım İşlemleri

Kültür Faaliyetleri

* Üniversite İçi Kültür Faaliyeti İşlemleri

* Üniversite Dışı Kültür Faaliyeti İşlemleri

* Kültür Faaliyeti Ödeme İşlemleri

* Kültür Faaliyeti Yolluk-Yevmiye-Konaklama Ücreti Ödeme İşlemleri

Spor Faaliyetleri

* Üniversite İçi Spor Etkinlikleri

* Üniversiteler Arası Spor Etkinlikleri

* Spor Faaliyetleri Yolluk, Konaklama ve Avans Ödemeleri

Sağlık Hizmetleri

* Sağlık Merkezi (MEDİKO) Tedavi İşlemleri

Taşınır İşlemleri

* Satınalma Suretiyle Taşınır Giriş İşlemleri

* Tüketim Suretiyle Taşınır Çıkış İşlemleri

* Devir Suretiyle Taşınır Çıkış İşlemleri

* Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemleri

* Hurdaya Ayırma ve Taşınırların İmha Edilmesi Nedeniyle Çıkış İşlemleri

* Taşınır Sayım İşlemleri

* Taşınır Yıl Sonu İşlemleri

* İhtiyaç Tespiti ve Tedarik İşlemleri

 

BESLENME, SOSYAL TESİS, SİVİL SAVUNMA VE WEB İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Beslenme Hizmetleri

* Yemekhane ve Mutfak Menü-Malzeme Tedarik ve Saklama İş Akışı

* Yemekhane ve Mutfak Yemek Ön Hazırlık-Pişirme-Servis-Temizlik İş Akışı

* Hakediş Ödemesi Talebi İşlemleri

* Yemek Bursu İş Akışı

Sosyal Tesis

* Sosyal Tesis Görevli İşlemleri

* Sosyal Tesis Konuk İşlemleri


SEKRETERLİK

* Kurum İçi Gelen Evrak İşlemleri

* Kurum İçi Giden Evrak İşlemleri

* Kurum Dışı Gelen Evrak İşlemleri

* Kurum Dışı Giden Evrak İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top