-->

Yemek Hizmeti Memnuniyet Anketi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

14 Aralık 2022

Başkanlığımız tarafından verilen beslenme hizmetinde, öğrencilerimizin ve personelimizin sağlıklı, dengeli, lezzetli ve kaliteli beslenmeleri amaçlanmaktadır. Kişinin günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aylık olarak hazırlanan menüler gıda mühendislerimiz kontrolünde, yüklenici firma çalışanı gıda mühendisi, aşçıbaşı ve mutfak çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır. Hazırlanan yemekler tüm yerleşkelerimizde (10 Yemekhane) servis edilmektedir. Beslenme Hizmetinde kaliteyi artırmak üzere düzenli olarak Yemek Hizmeti Memnuniyet Anketi yapılmaktadır.

Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 30.11.2022 tarihinde yapılan toplantıda 14.11.2022 - 18.11.2022 tarihli  Yemek Hizmetleri Memnuniyet Anketi sonuçları değerlendirilmiş ve yemek hizmeti memnuniyetinin iyi olduğu görülmüştür. Toplantıda yemek hizmetine bu durumuyla -itinalı bir şekilde- devam edilmesine, ankete katılımın artırılması için çalışma yapılmasına ve 2023 Mart ayı içerisinde Yemek Hizmetleri Memnuniyet Anketinin yinelenmesine karar verildi.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top