-->

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Komisyonu'na Üye Seçimi

29 Aralık 2020

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Komisyonu’na üye seçimi; 24/12/2020 tarihinde saat 14.00’te Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bayram KAYA, Şube Müdürü İbrahim ÖZCAN ve Öğrenci Topluluğu Başkanlarının katılımları ile microsoft teams üzerinden online olarak yapılmıştır. Toplantıda, topluluk başkanları arasından 4 aday öğrenci komisyonda görev almak istemiş ve kendini tanıtmıştır. Daha sonra topluluk başkanlarının bu 4 aday arasından online olarak yaptıkları seçime göre oylamanın dökümü alınmış ve toplantıya katılanlara oylama sonuçları ilan edilmiştir. Buna göre 4  topluluk başkanı aday arasından en yüksek oyu alan; Fen Bilimleri Eğitimi Topluluğu Başkanı Gökhan KARA, Çevre Topluluğu Başkanı Şeyma KILIÇ ve Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Volkan KUCA Öğrenci Toplulukları Etkinlik Komisyonu’nda görev alacak 3 üye olarak seçilmiştir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top