-->

Tasarım Topluluğu

17 Ocak 2020

03.01.2020

Hikaye Oluşturma etkinliği çerçevesinde örnek fotoğraflar üzerinden mekan analizleri yapıldı. Mekanın öğeleri ve uyandırdığı hisler tartışıldı. Bir film kesiti üzerinden konsept-kurgu analizi, verilen ve oluşan etki tartışıldı. İki şarkı klibi üzerinden sözler ve mekana yansımalar tartışıldı ve katılımcılarla bunların nasıl olması gerektiği ya da nasıl daha etkili ve tutarlı olabileceği tartışıldı. Bunlar hikaye haline getirildi.

28.12.2019

Karikatür etkinliği kapsamında karikatüristler araştırıldı. Karakter ve karikatür analizi yapılarak teknikleri incelendi. Sonucunda çıkarılan veriler doğrultusunda yapılacak karikatürlerin karakter eskizleri çalışıldı.

23.12.2019

Film Analiz Atölyesi etkinliği adı altında bir festival filmi olan 'Ev Kira Semt Bizim' filminin analizi ve yorumu yapıldı. Film hakkındaki görüşler ve konu işlenişi tartışıldı. Filmin diğer filmlerle karşılaştırması yapıldı.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top