İhale İlanları
-->

İhale İlanları

23 Ocak 2023

Üniversitemiz Sosyal Tesisinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan 25 Kalem Gıda Malzemeleri aşağıda yazılı teknik şartnameye uygun şekilde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek satın alınacaktır.

İhalede kullanılacak yaklaşık maliyetin tespiti için gerekli taşıma ve yapılması zorunlu giderler dahil olmak üzere aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemelerin KDV hariç birim fiyatlarının 30/01/2023 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

* Teknik Şartname için TIKLAYINIZ

* Malzeme Listesi için TIKLAYINIZ

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 16 Fax: +90 374 253 46 37
  • EPosta: saglikkulturibu.edu.tr
Top